Kontakt

  • Kontakt

Navigation

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Lokacija Rektorata (Zagrebačka 30)
 

Adresa: Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon: centrala +385 (52) 377 000
Fax: +385 (52) 216 416

Matični broj: 2161753
OIB: 61738073226

E-mail webshop usluge:webshop(at)unipu.hr