O nama

Navigation

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli osnovano je Zakonom o osnivanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 29. rujna 2006. godine, a upisano u Registar Trgovačkoga suda u Pazinu 21. prosinca 2006. godine.

Webshop (webshop.unipu.hr) službena je web trgovina Sveučilišta i putem nje je moguće:

  1. izraditi ponudu za bankovnu uplatu
  2. plaćanje izvršiti putem PayPal usluge.